Jak se dobře postarat o pacienty v závěru života

Projekt Centra paliativní péče ve spolupráci
se SVL ČLS JEP a Mladými praktiky


Proč je to důležité?

Kdo jsme

Centrum paliativní péče je nezávislá organizace, jejímž cílem je systematické rozvíjení paliativní péče skrze výzkum, výuku a osvětovou činnost.

paliativnicentrum.czPartneři projektu