Jak se dobře postarat o pacienty v závěru života

Centrum paliativní péče spouští projekt
o paliativní péči pro praktické lékaře.


Proč je to důležité?